Een duurzame relatie tussen boer en buur

Samen alles leren over de boerderij met educatie boeren

Boer zoekt jou!

Kennis maken met het echte verhaal

voor mens, dier & milieu

1
1

Koeienbedrijf De Regte Heijden

Even voorstellen… Wij Wim en Harriëtte van Roessel – van der Heijden hebben in Riel; boerderij “de Regte Heijden’. De weilanden grenzen aan natuurgebied de Regte Heide. In de weilanden rond onze boerderij grazen onze 120 melkkoeien en hun kalveren.

Onze visie Wij werken agro-ecologisch en hebben als bedrijfsfilosofie ‘het samenwerken met en leren van de natuur’. Samenhang dus tussen bodem, plant, dier, mens en omgeving. Een constante zoektocht en leerproces naar het verbeteren van de wisselwerking tussen alle onderdelen.

De optimale vorm van onze boerderij voorziet in verschillende thema’s; kringlopen, bodem, natuurlijk gedrag en diergezondheid, economie, energie, arbeid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, biodiversiteit en watermanagement.

Kringlopen zijn het fundament van ons bedrijf. Alles wat de natuur, mens en dier produceert zo goed mogelijk gebruiken, om hoogwaardig en gezond voedsel te produceren. De natuur werkt volgens een ingenieuze kringloop waarin afval niet bestaat. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen.

Bodem Een gezonde en vitale bodem is de basis voor onze toekomst. De bodem is de maag van de gewassen. Voeden we de bodem goed, dan floreert de plant goed.

Natuurlijk gedrag en diergezondheid De koeien grazen gedurende de zomer in kruidenrijke weides. Er zijn verschillende motieven waarom we kruiden in het grasland gebruiken. Naast diergezondheid, droogtetolerantie, imago, biodiversiteit en mineralenvoorziening. Het kruidenrijke gras bevat cichorei, smalle weegbree, peterselie, karwijzaad, duizendblad, verschillende soorten klavers en verschillende grassoorten.

Doordat de koeien in het voorjaar kalven halen we meer melk uit gras en hoeven we geen krachtvoer bij te voeren.

Economie Wij willen naar een verantwoorde manier van produceren waar de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Energie We produceren energie door zonnepanelen. Door gebruik van warmte uit melk en zonnecollectoren verkrijgen we warm water.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid Onze manier van boeren is geen missie maar een vanzelfsprekendheid voor ons. De wereld wordt er niet slechter van wanneer je er binnen de mogelijkheden een beetje zuinig op bent.

Biodiversiteit In 2014 hebben wij een bosweide (1ha) aangelegd. Dit is een combinatie van bomen en heesters met vee en veevoerproductie. Bomen én weiland én vee worden beheerd als een systeem. Geen van de drie mag een negatieve invloed uitoefenen op de andere. In de bosweide staat een bijenkast.

Watermanagement Wij vinden dat we zuinig moeten zijn met water. Daarom zorgen we dat het hemelwater van gebouwen en verharding in een wadi (greppel) stroomt. Een wadi is een voorziening voor het infiltreren, bufferen en afvoeren van hemelwater. Het water van de koeienstal wordt opgevangen in een kelder. Hiermee maken we de melkstal na het melken weer schoon.

Onze zuivel en vleespakketten De melk van onze koeien; Regtstreekse melk wordt direct na het melken verwerkt op de Regtstreekse manier. Verser kan niet. Melk rechtstreeks van de boerderij, rauw of gepasteuriseerd is een heel ander product dan consumptiemelk van de fabriek. De verdwenen smaak van melk; romig en koeiig. Regtstreeks Zuivel is verpakt in een mooie glazen pot met statiegeld. Glas heeft geen invloed op de smaak van de melk.

Bekijk onze producten op onze website.

Kamperen, vergaderen en beleven Op onze boerderij valt nog veel meer te beleven! Ja kan er bijvoorbeeld ook kamperen of vergaderen. Bekijk snel onze website voor meer informatie over alle mogelijkheden.

Koeienbedrijf De Regte Heijden

Oude Tilburgsebaan 12a
5133 BE Riel

013 5182631

Email harriette@goirle-riel.com

facebookKoeienbedrijf ‘de Regte Heijden’

Economie Wij willen streven naar een verantwoorde manier van produceren waar de nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Energie We produceren energie door zonnepanelen. Door gebruik van warmte uit melk en zonnecollectoren verkrijgen we warm water.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid Onze manier van boeren is geen missie maar een vanzelfsprekendheid voor ons. De wereld wordt er niet slechter van wanneer je er binnen de mogelijkheden een beetje zuinig op bent.

Biodiversiteit In 2014 hebben wij een bosweide (1ha) aangelegd. Dit is een combinatie van bomen en heesters met vee en veevoerproductie. Bomen én weiland én vee worden beheerd als een systeem. Geen van de drie mag een negatieve invloed uitoefenen op de andere. In de bosweide staat een bijenkast.

Watermanagement Wij vinden dat we zuinig moeten zijn met water. Daarom zorgen we dat het hemelwater van gebouwen en verharding in een wadi (greppel) stroomt. Een wadi is een voorziening voor het infiltreren, bufferen en afvoeren van hemelwater. Het water van de koeienstal wordt opgevangen in een kelder. Hiermee maken we de melkstal na het melken weer schoon.

Onze zuivel en vleespakketten De melk van onze koeien; Regtstreekse melk, wordt direct na het melken verwerkt op de Regtstreekse manier. Verser kan niet. Melk rechtstreeks van de boerderij, rauw of gepasteuriseerd, is een heel ander product dan consumptiemelk van de fabriek. De verdwenen smaak van melk; romig en koeiig. Regtstreeks Zuivel is verpakt in een mooie glazen pot met statiegeld. Glas heeft geen invloed op de smaak van de melk.

Bekijk onze producten op onze website.

Kamperen, vergaderen en beleven Op onze boerderij valt nog veel meer te beleven! Ja kan er bijvoorbeeld ook kamperen of vergaderen. Bekijk snel onze website voor meer informatie over alle mogelijkheden.

Koeienbedrijf De Regte Heijden

Oude Tilburgsebaan 12a
5133 BE Riel

013 5182631

Email harriette@goirle-riel.com

facebookKoeienbedrijf ‘de Regte Heijden’